Orpex FO6 Organik gübre, bitkinin gelişimini ve büyümesini hızlandıran güvenli, doğal, ekolojik bir humik maddeler, besleyici, güçlendirici elementler bileşimidir. Sıvı solucan gübresi, katı solucan gübresinde bulunan humatları, fulvik asitleri, amino asitleri, vitaminleri, doğal fitohormonları, mikro ve makro elementleri, toprağın doğal mikroorganizma sporlarını konsantre eriyik halde içerir. Sıvı solucan gübresinin bakterisel içeriğini, solucan gübresi oluşumu sırasında solucanların attıkları ölü hücreleri olan bakteriostatik proteinler ve solucanların bağırsaklarında bulunan simbiyotik mikroorganizmalardan çıkan antibiyotikler oluşturur. Orpex F06, koyu kahve renkli, kokusuz bir sıvıdır, hafif alkali özelliğine (pH 8,5-9,5) sahiptir. Tarımda kullanımında güvenli; insanlar, hayvanlar, arılar, toprağın mikro faunaları ve mikro florları için tamamen zararsızdır. Kullanımı, her çeşit bitkide hızlı büyümeyi, daha fazla fotosentez oluşumunu, metabolizmayı güçlendirerek üretim artışını, yüksek kaliteli, ekolojik, organik ürünler elde edilmesini sağlar ve depolama, bekleme süresindeki çürümeyi önleyerek kayıpları azaltır. Güçlü bir bitki gelişimi ile kaliteli ve bol ürün elde edilmesinin yanında yetiştirilen ürünlerin tat, aroma ve lezzetini de arttırır.
Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır. Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar. Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır. Verim artışı sağlar. Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar. Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar. Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom Sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar. Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır. İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır. Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır. Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir. Toprağın Ph’ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Yabancı ot tohumu içermez. %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar. Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır. Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır. Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır. %100 Organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez. İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.Kırmızı Kaliforniya solucanlarından elde edilen Orpex F06 sıvı solucan gübresi biogübre özüdür. Açık alanlarda ve seralarda yetiştirilen bütün tarım ürünlerinde geniş kullanımı olan son derece etkili, ekolojik humin bir gübredir.Sebze, Buğday, Mısır, Ayçiçeği, Üzüm, Meyve, Çilek gibi ekinlerde, Çiçek ve süs çalılarda, Çim alanlarında, Uçucu yağ taşıyan bitkilerde, Lif bitkileri ve ilaç özelliği olan bitkilerde,Ağaç türlerinde v.s. kullanılır.Öz, çözünmüş olarak, biogübrenin en önemli besin içeriklerini – Humik asitler, Fulvik asitler ve bitki için gereken tüm makro ve mikro elementleri, konsantre halinde içermektedir. Onun bu özellikleri bitkilerin çoğaltılmadan önce ve büyüme sırasında toprak gübresi olarak kullanılmasını aynı zamanda yaprak gübresi olarak kullanılmasını da izin vermektedir.
Orpex FO6 normalde bilinen en iyi organik gübre olan solucan gübresinin özünün, yani sölom sıvısının zenginleştirilmesi esasına göre üretilir. Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da  bilinen en etkin gübre olan F06 üretiminde prosesimiz, sölom sıvısının, edinilen çiğ gübreden, öz olarak ayrıştırılmasından sonra  bakteri ve besin elementleri özleri ile organik olarak zenginleştirilerek  3 veya 4 ayrı kademe şeklinde ilerler. Nihai proses neticesinde 158 farklı çeşit bakteri ve bütünü ile organik bir forma kavuşan Orpex F06 kullanımında kesinlikle başka bir destekleyici besin elementine ihtiyaç yoktur. Diğer bir deyişle Orpex F06 kullanımında toprak düzenleyici, taban gübresi, çinko, potasyum, üre vs gibi besin elementleri kullanılmaz. Orpex F06 tohum veya fide döneminden hasat sonuna kadar tek başına kullanılır ve bu sayede mükemmel netice elde edilir. Dekar başına sadece 3 Lt kullanılan (ağaç tarımında 4 Lt) ile çok büyük oranda gübre maliyet tasarrufu elde edilir. Ayrıca ekim yapılan tarım arazisi, kimyasal açıdan çok fazla tahrip edilmemişse de, doğru gübre kullanımı ile toprak yüksek verimlilik olarak reaksiyon verecektir.